ติดต่อ

ผึ้งทองฟาร์ม 59 ม.5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230  โทร 0 5582 5236